Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

דו שבועון 'הגלגל' בשני כרכים. כרך ראשון גליונות 1-26 [החל משנת 1943]. כרך שני גליונות 1-42. יצא לאור על ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי בהשתתפות רדיו ירושלים. שבועונהּ של תחנת הרדיו המנדטורית "קול ירושלים".

העתון הופיע אחת לשבועיים; משנת 1944 התחיל להופיע כשבועון. "הגלגל" היה השבועון המצויר השני, לאחר "העולם הזה", שהופיע ביישוב. השבועון כלל תצלומים רבים, מפות, קריקטורות, שירה ועוד. כיוון שהופיע בזמן מלחמת העולם השניה, כלל התייחסות נרחבת למאורעות השונים כבר בהקדמה לעתון נכתב: "גלגל המאורעות בעולם מסתובב עתה לעינינו במהירות מפחידה, אבל הציבור.. אינם יודעים את הפחד ומגלים את מעיינות התקוה..."

כיוון שהופיע באישור השלטונות הבריטיים, נדפס על נייר איכותי. 

שני כרכים 29.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב.  

קטגוריה
מסמכים היסטוריים