Winner's Unlimited - מס' 109

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 אוגוסט 2018
פתיחה $100
הערכה $300 - $400

1. הגדה לשעת חרום לחייל בתעסוקה מבצעית בעריכת הרבנות הצבאית הראשית, ערב פסח תשכ"ז י"ט למדינת ישראל 1967. המהדורה הראשונה של 'הגדה לשעת חרום' שיצאה לאור.

בפתח ההגדה דברים מהרב הראשי לצה"ל הרב שלמה גורן: "ההגדה המקוצרת המוצאת לאור זו הפעם הראשונה חוברה על ידינו במיוחד עבור חיילינו בתפקידי חרום בלבד. הכוונה לחיילים אשר יימצאו בליל השמורים במארבים, בפטרולים ובתפקידי שמירה על הגבולות ולא יוכלו להתפנות, עקב תפקידם הבטחוני לעריכת סדר פסח כרגיל...". מופיעות הוראות שונות באשר לשימוש בהגדה ["אין להשתמש בהגדה זו לסדרי פסח רגילים... מצות ארבעת הכוסות תקיימו ע"י מיץ ענבים ללא אלכוהול... השמטנו מסימני הסדר את הסימן "ורחץ" בהסתמך על ההלכה הקדומה לשעת חרום ש"במחנה פטורים מרחיצת ידים..." ועוד.]

2-3.שתי הגדות לשעת חרום – תשכ"ט [כ"א למדינת ישראל] ותשל"א [כ"ג למדינת ישראל].

כריכות מוכתמות, מצב טוב.

קטגוריה
הגדות של פסח