Winner's Unlimited - מס' 109

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 אוגוסט 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

סדר הגדה של פסח נדפסה באותיות גדולות העברי. והערבי עם נקודות עם כמה הוספות. וסדר הפסח בלשון ערבי צח שיובן לכל אדם. עם שירים ושבחות. עם ציורים.

מפרט: [1], ה-ס, עא-עג, [1], דף נייר. 15.5 ס"מ. דפוס הרב ח"ר עזרא ראובן דנגור בגדד, תרצ"ו [1936]. אוצר ההגדות 3562.

מצב בינונית, כריכה ישנה מנותקת חלקית, כתמים.

קטגוריה
הגדות של פסח