Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $120 - $150
נמכר ב $12
כולל עמלת קונה

הגדה של פסח, באותיות גדולות. ירושלם, בדפוס הר"ש הלוי צוקערמאן, [תר"ן 1890 בערך].

לב דף, 13.5 ס"מ. מעבר לשער ציור, בן מנחם כותב שזהו ציור מערת המכפלה ובואצר ההגדות נכתב ציור בית המקדש. ההגדה הראשונה בירושלים ובארץ ישראל שנדפסה עם ציורים. הגדה לא מצויה, לא נרשמה ע"י שושנה הלוי.

אוצר ההגדות 1812. מעט מאד כתמים. מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות מירושלים