Winner's Unlimited - מס' 109

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 אוגוסט 2018
פתיחה $200
הערכה $600 - $1,000

הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית. לונדון, תקס"ח, [1808]. איורים בפיתוחי נחושת, על לוחות-תמונה שנכרכו בהגדה. לפנינו 10 לוחות.

מפרט: 7, 38, [4] [10] דף, נייר. לשון קודש - אנגלית. ‬

יערי 361, אוצר ההגדות 515. במפעל הביבליוגרפיה נרשם עותק של 15 לוחות תמונה.

מצב: בינוני- גרוע. דפים מנותקים, נזקי עש קלים, וכתמי יין. כריכה מקורית.

קטגוריה
הגדות של פסח