Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $150
הערכה $200 - $250
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

הודעה שנמסרה למשפחתו של החלל טוביה מזרחי, שנפל בעת מילוי תפקידו, במלחמת השחרור מיום ה 14.4.48. בשולי ההודעה חתימת ידו של ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון. דיו על קלף - כתיבת סופר נאה.

17x13 ס"מ.

החתימה בכתב יד דהויה. מצב טוב מאוד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות