Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $80
הערכה $100 - $200

ספר הליכות עולם מאת רבי מאיר בן משה מייזליש, מהדורה יחידה. עם הסכמות רבות.

רשומי בעלות חשובים: 'חצקל? פיישל עהרייך שו"ב בקרעמסנץ ועתה מתגורר בברעסלויא'.

[2] עח', דפים, 20 ס"מ.

מצב: טוב מאוד. כריכה מנותקת חלקית.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות