מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $500
הערכה $1,000 - $1,500
נמכר ב $732
כולל עמלת קונה

'סדר העבודה לשבתות השנה ומועדי ה' מקראי קדש', כמנהג קהל בית חדש אשר בהמבורג. בעריכת זעקל פרענקל ומאיר ברעסלויא, מראשוני הרפורמים. עברית וגרמנית.

"Ordnung der Oeffentlichen Andacht fur die Sabbath und Festtage des ganzen Jahres. Nach dem Gebrauche des Neuen Tempel Vereins in Hamburg".

לפנינו הסדור הרפורמי הראשון בעברית ובגרמנית, רוב התפילות נשמטו או קוצרו, וחלק גדול מהן נדפס בגרמנית בלבד, כמו כן נוספו בו שירים בגרמנית. בין ה'חידושים' בסידור ה'מתוקן': השמטת תפילת קבלת שבת כולה, בתפילת מוסף נשמטה הבקשה לבניין בית המקדש והחזרת הקרבנות ועוד. הסידור הוצא לאור על ידי 'קהל בית חדש' בהמבורג, בכדי להתפלל בו בהיכל  ה-TEMPEL הרפורמי הראשון שהוקם בשנה זו בהמבורג. הסידור הוקדש במיוחד לכבוד ישראל יעקבסון מי שנחשב ל'מבשר הרפורמה'.

הסידור המתוקן שלפנינו עמד במרכזו של פולמוס גדול שהתחולל עם הדפסתו, ועותקים רבים ממנו הושמדו. נגד הסידור שלפנינו והקמת הטמפל הרפורמי הראשון במהבורג, פורסם הספר 'אלה דברי הברית' [המבורג, תקע"ט] (שאף הוא מופיע בקטלוג שלפנינו).

x, 356-108-65 עמ', 20 ס"מ. שער בעברית, ושער וקדם שער בגרמנית. נדפס משמאל לימין. מצב טוב. כתמי זמן. כריכה מקורית.

  

קטגוריה
ספרי תפילה