Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200

חדושי הרשב"א על התורה וחמש מגילות, מאת רבי שרגא פייבל ריזענמאן, ראב"ד איסט טארנטא- קנדה. בילגורייא תר"צ 1930, מהדורה יחידה.

על גבי עמ' השער ובעמ' האחרון כיתוב בכתב ידו: "כעת חונה פה בני ברק רחוב אלישע 16". וכן מופיעה חותמתו האישית של המחבר.

המחבר היה ניו ונכד לבעל ה"באר היטב" על ש"ע, צאצאם של ר"י עמדין והחכם צבי.

[6] 97 [1] עמ'. 27 ס"מ.

דפים שברירים, מצב בינוני.

קטגוריה
עותקים מיוחסים