Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $80
הערכה $150 - $200

חובת הלבבות עם פירוש מרפא לנפש ועברי טייטש. ווארשא, תרל"ה 1875, העותק של רבי נפתלי הירץ העניג מסאטמר.

חותמת: "נפתלי הירצקא העניג".

רבי נפתלי הירצקא העניג מגדולי רבני סאטמר בדור שלאחר המלחמה. לפני השואה כיהן כאב"ד שארמאש, ולאחר המלחמה היגר לארה"ב. נפטר בתש"ל בארה"ב.

22 ס"מ. קמד עמ'. חזית הכריכה מנותקת, שידרה פגומה, דפים מנותקים. מצב בינוני.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות