Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $1,000
הערכה $1,500 - $2,000
נמכר ב $2,828
כולל עמלת קונה

כרך עב כרס המכיל חידושי תורה על מסכתות הש"ס שנכתבו ע"י תלמיד חכם בעל שיעור קומה, המזכיר את רבותינו הראשונים והאחרונים הנוגעים בסוגיות השונות. אשכנז, ראשית המאה ה 19.

בדף הראשון ישנם מפתחות מסודרות עם שמות הסוגיות והמסכתות הנוגעות בדבר. מוזכרות שם בין היתר מסכת פסחים, זבחים, יבמות, ביצה, וחולין.

524 עמ', דיו על נייר. 18X24 ס"מ, כתיבה אשכנזית רהוטה. הטקסט קריא ברובו המכריע.

מצב טוב, מעט דפים מנותקים חלקית. כתמי זמן. כריכת קרטון מקורית בלויה.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז