Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $232
כולל עמלת קונה

חיבור מאת רבי בן ציון בן שלמה שלז, 'פליאות המסתתרות במקראות הנעלמות... גם מעט באגדות הנפלאות... ולדעת דרך האשרי ואת המעשה, האמונה, וההשגחה פרטית...', בדפוס רבי שמעלקא יוסף שמער, רבי יצחק גאשצינני ומהריד"ס. ירושלם 1873.

הסכמת רבי איסר יהודה אב"ק בריסק. בפתח הספר מובא מכתב תודה וברכה לנגיד משה מונטיפיורי בו מכנהו המחבר 'נשיא אלוקים' ותארי כבוד מופלגים. ספר נדיר מדפוסי ירושלים המוקדמים.

מד דף. 17 ס"מ.

כריכת קרטון ישנה. מצב טוב.

קטגוריה
דפוסי ירושלים