Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300

כתובה בכתב יד תימני קליגרפי.

שם החתן: סלימאן, שם הכלה: ימימה [דמתקריא 'סעדה']. חתימת העדים בכתיבה קליגרפית רבנית: חיים אבן דאוד אלמצם, וצפיר כפן.

[1] דף 24x28 ס"מ. מוצמד למצע קשיח לשמירה. חתכים בצדה הימני, ללא פגיעת טקסט. סימני קיפול.

מצב טוב.

קטגוריה
כתובות