מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $200
הערכה $300 - $500
לא נמכר

לקיטת יצחק. דיני שחיטה ובדיקה למהר"י וויל עם עם הוספות רבות. ווארשא, תקע"ד [1814].
בשער חתימה: הק' יהושע הלוי הורוויץ אב"ד דק' זאלוזיץ. רבי יעקב יהושע הלוי הורוויץ אב"ד זאלוזיץ בן הגאון רבי צבי הירש הלי הורוויץ בעל 'מחנה לוי' בן הגאון בעל ה'הפלאה' - נולד בתק"ל בערך וגדל על ברכי זקנו ההפלאה ולמד עמו כמה מסכתות, חתן הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות בעל בית אפרים שפיזר על הנדוניא שלו הון רב. והיה סמוך על שולחנו שנים רבות. נפטר בברודי בשנת תר"ב. תקופה קצרה שימש כרבה של זלוזיץ (תולדות הקהילות בפולין עמ' 302-303, אנציקלופדיה לחכמי גאליציה ח"ב עמ' 235).

מצב בינוני. כתמי זמן. חסר דף אחרון.

קטגוריה
עותקים מיוחסים