Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

מדרגת האדם- מאמרי האדמו"ר הגאון רבי יוסף יוזל הורביץ מנוברדוק, ירושלים תשל"ו. בדף הפרוזץ הקדשה חתומה מאת הצדיק ר' יענקעלה' גלינסקי שנתן את הספר לנכדו כמתנת בר מצוה. "וחזקת והיית לאיש עם שאיפות עצומות לגדול בתורה ויראה..."

רבי יעקב יצחק גלינסקי [תרפ"א-תשע"ד 1921-2014], ראש ישיבת נוברדוק- חדרה, משפיע רוחני ברוח תנועת המוסר. מקורבם של החזון איש ורבי יעקב ישראל קנייבסקי.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגהות, הערות וחתימות על ספרים