Winner's Unlimited - מס' 097

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, פוסטרים וגלויות, ארץ ישראל, ציונות ונומיסמטיקה.

31 ינואר 2017
פתיחה $80
הערכה $100 - $120
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

[1] דף נייר רשמי של ישיבת עץ חיים. 19.5x22 ס"מ.

מכתב אישור קבלת הלוואה על פי היתר עסקא, מודפס במכונת כתיבה חתום בחתימת רבי איסר זלמן מלצר [שתי חתימות], וחותמים נוספים.  נכתב בתחילה בכ"ח באדר תשי"ב [1952]. מעבר לדף אישור על הארכת משך זמן העסקה ואישור על קבלת הרווחים עד ליום ט"ז סיון תשי"ד [1954].

מצב טוב מאד.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים