מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $2,000
הערכה $2,300 - $2,600
נמכר ב $2,440
כולל עמלת קונה

מכתב בחותמת ובחתימת יד האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מאנטיניא, לחסידיו ונאמניו בעיר צפת, ולכבוד הרה"ח רבי יוסף צבי [גייגר, מנהל וממונה כולל בוקובינה בצפת], בענין שליחת כספים לחברי הכולל.

מפרט: [1] דף נייר, 22x14 ס"מ. מכתב משנת תפר"ה ישע [1925].

מאפיינים ייחודיים:  מכתב מהאדמו"ר רבי חיים מאנטיניא, עם חותמתו  וחתימתו, בצדו השני מכתב מגבאי האדמו"ר הר' מנדל וואלצער אודות בקשה שישלח אתרוג מהודר. 

רקע: הרה"ק רבי חיים האדמו"ר מאונטיניא, בן האדמו"ר רבי ברוך מויזניץ, נולד בשנת  תרכ"ג ונקרא על שם זקנו רבי חיים מקוסוב, חתן רבי יצחק מבוהוש, נכדו של רבי ישראל מרוז'ין. משנת תרנ"ג כיהן כאדמו"ר במשך כארבעים שנה עד פטירתו בשנת תרצ"ב. מצעירותו נודע כגאון בתורה חריף ושקדן, בגיל צעיר מאוד נסמך מגאוני גאליציה הגאון רבי שלמה מסקאהל בעל שו"ת בית שלמה, הגאון מהרמילוב בעל כוכב מיעקב, והגאון רבי יצחק שמעלקיש אב"ד לבוב. בעל שו"ת בית יצחק מתארו נר ישראל עטרת הגולה, [עיין אהלי שם הנזכר]. היה נשיא כולל בוקובניא כשבע עשרה שנה, ופעל רבות ונצורות להחזקת הכולל. מתורתו נדפס נימוקי חיים וטל חיים, וכן פורסמו כתביו בקבצים תורניים שונים, ועוד רבים נותרו בכתב יד.

מצב: טוב מאוד. סימני קיפול.

 

 

קטגוריה
מכתבי אדמו"רים