Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

מלא הרועים ב' חלקים., ובו אסיפת דיעות כל התנאים והאמוראים (בחלק א), ובעניין המידות שהתורה נדרשת בהם (בחלק ב), עם קונטרס שונה הלכות על כללי קביעת ההלכה במחלוקת התנאים והאמוראים, מאת רבי יעקב צבי יאליש (חסידי). ווארשא, תר"מ 1880. בעותק שלפנינו חותמות האדמו"ר הרה"ק רבי נתן דוד רבינוביץ מביאלה.

[2] קסג דפים. 29 ס"מ.

מצב טוב-טוב מאוד.

האדמו"ר רבי נתן דוד רבינוביץ. נולד בביאלא לאביו האדמו"ר רבי ירחמיאל צבי. היה נשואי לבתו של האדמו"ר רבי אלתר מנובמינסק. בתרפ"ח עבר ללונדון, שם נפטר.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות