Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $400
נמכר ב $195
כולל עמלת קונה

מעיל שמואל והוא קיצור ומפתחות ספר שני לוחות הברית להשל"ה הקדוש ר' ישעיה בן ר' אברהם הורביץ, מאת רבי שמואל דוד אוטולינגו. ונציה תס"ה. מהדורה ראשונה.

בפתח הספר שיר בחרוזים מאת המחבר, וכן חידושים והוספות על ספר השל"ה מהמחבר. 

קנד דף, 21 ס"מ.

כריכה חדשה עם הטבעה וכיתוב מוזהב.

כתמים. מעט נקבי עש ללא פגיעת טקסט.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי קודש