מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $500
הערכה $800 - $1,200
לא נמכר

מקבץ מכתבים חשוב שנכתבו על ידי ראשי חב"ד ויד ימינו של האדמו"ר הריי"ץ. בשנים תרצ"ה-תשי"א.

10 מכתבים שנכתבו ע"י רבי שמריהו גוראריה, חתנו של האדמו"ר הריי"ץ:

*שני מכתב מאוטובוצק בה שהה האדמו"ר הריי"ץ, על נייר מכתבים של איגוד העולמי של חסידי חב"ד והתמימים. המכתבים למנהלי ישיבת תורת אמת בירושלים, אודות מינויים בישיבה. שני המכתבים פותחים: בזה הנני להודיע לידי אשר כ"ק חותני אדמו"ר שליט"א הואיל למנות את....

*שני מכתבים חשובים ומענייניים שנשלחו לרבי חנוך הבלין מירושלים אודות קבלת סרטיפיקט עבור עלייתו לירושלים. באחד מהם הוא כותב: עדיין לא ידוע לי מתי אעלה לארצנו הק'. כידוע, הוא היגר לארצות הברית לצד חותנו.  

*שני מכתבים מכתב לרבי חנוך הבלין מירושלים אודות בקשה לסדר סרטיפיקט באמצעותו לאחיו ר' ישראל גוראריה. מכתב אחד נכתב בשנת ת"ש [1940] ונכתב בו שזו שאלת חיים של ממש. רבי ישראל גוראריה נהרג בשואה.

*מכתב מארצות הברית שנשלח חודשים אחדים אחרי פטירת חותנו האדמו"ר הריי"ץ, ובו הוא כותב על הדפסת מכתבי האדמו"ר הכ"מ.

*מכתב ברכה משנת תשי"א.

* מכתב אודות סיוע לישיבת תורת אמת בירושלים, משנת תש"י.

*מכתב ארוך בן שני עמודים, כיו"ר ועד הפועל של ישיבות תומכי תמימים, נשלח לישיבת תורת אמת בירושלים, אודות תקציב וכספים לישיבה. נציין, שהמכתב מחודש אייר תשי"א, חודשים אחדים לאחר התמנות האדמו"ר רבי מנחם מנדל, אולם במכתב מוזכר אודות זכות הקדוש מורי חמי האדמו"ר זי"ע, ואין כל אזכור לאדמו"ר החדש (!).

הרב שמריהו גוראריה (תרנ"ח - תשמ"ט), מכונה בראשי תיבות הרש"ג, היה חתנו של הרבי הריי"צ, גיסו של הרבי רבי מנחם מנדל ומנהל רשת ישיבות תומכי תמימים.

*מכתב מהרב יחזקאל פייגין מזכיר האדמו"ר הריי"ץ, ווארשא, תרצ"ה.

"כי כבר היה לי בהרבה עניינים עגמת נפש מזה אשר אומרים איזה דבר בשמי, והשומע חושב כין כן אמר כבוד קדושתו".

הרב יחזקאל פייגין (תרנ"ה - תש"ב), היה מזכירו של אדמו"ר הריי"צ, והיה מכונה חאצ'ע, היה מנהל מחתרת ישיבות תומכי תמימים בברית המועצות.

 

 

 

 

קטגוריה
חב"ד