מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $150
הערכה $350 - $450
נמכר ב $293
כולל עמלת קונה

* שפת אמת ולשון זהורית. חיבור תקיף במיוחד, שכתב רב יעקב עמדין כנגד רבי יהונתן אייבשיץ. כולל העתקי קמיעות המיוחסות לרבי יהונתן אייבשיץ, והוכחת רבי יעקב עמדין שהם נכתבו ע"פ השבתאים. לבוב, תרל"ז [1877]. 

* תולדות יעב"ץ. כולל נספח ובו 1700 ראשי תבות מסידור היעב"ץ. שערים בעברית ובגרמנית. אמסטרדם, תרכ"ח 1868. 

רבי יעקב ישראל בן צבי אשכנזי עֶמְדין [תנ"ח-תקל"ו], מגדולי הרבנים במאה ה-18. נודע בכינוי יַעְבֶ"ץ (ראשי התיבות של שמו, יעקב בן צבי). בנו של רבי צבי הירש אשכנזי, הידוע בכינויו "חכם צבי". סירב לכהן ברבנות עד סוף ימיו. בספרו הוא מספר שנהג לברך כל יום "ברוך שלא עשני אב"ד" (על משקל הברכה "שלא עשני עבד"). רבי יעקב עמדין היה ממובילי מסע ההתנגדות לשבתאות, סכסוך קשה על רקע זה פרץ בינו לבין רבי יהונתן אייבשיץ, שעסק בקבלה והיה ידוע ככותב קמעות. כשבאו לידו כמה מהקמעות של רבי יהונתן אייבשיץ, הוא פיענח את הכתוב בהם וטען שיש בהם רמזים לאמונה בשבתי צבי. הרב עמדין יצא בהאשמות גלויות נגד רבי יהונתן אייבשיץ, וגרם לפולמוס חריף וממושך בין תומכיו לבין תומכי הרב אייבשיץ. רבי יעקב עמדין יצא גם בפולמוס נגד הרב משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) וכן כתב בחריפות נגד רבים. אף על פי שבדרך כלל היעב"ץ לא נאבק ברבנים שאביו ה"חכם צבי" תמך בהם, הוא חרג ממנהגו במאבקו נגד הרז"ה (הרב שלמה זלמן הכהן הנאו (הנקדן)). החכם צבי כתב הסכמה לספר "שערי תפילה" של הרז"ה, אך היעב"ץ טען כי הסכמת אביו לספר מזויפת ויצא במאבק חריף נגד ספרי הרז"ה. חיבר למעלה משישים ספרים בכל מקצועות התורה. המוכר ביותר ביניהם הוא למעשה אסופה מתוך כתביו הנקרא סידור יעב"ץ או סידור רבי יעקב עמדין המקובל על גדולי הדורות.

 

 מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרות כללית