Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

הצרפתים ברוסיא, דברי ימי שנת תקע"ב-תקע"ג, על פי סופרי אמונים, אשר רשמו את הדברים בכתב אמת, זכרון לדור אחרון, מאת מרדכי אהרן גינצבורג. ווילנא, תר"ג 1842.

מצב טוב, הדבקות בדף השער ללא פגיעה בטקסט.

קטגוריה
ספרי היסטוריה