מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $500
הערכה $1,000 - $1,200
נמכר ב $671
כולל עמלת קונה

תוכחות מוסר מאת רבי אלטשולר. כולל השער משנת תס"ג, ובנוסף השער משנת תס"ו. נדיר ביותר.

כל הספר ביידיש באותיות צאינה וראינה. העותקים הידועים מהספר הם עם השער עם משנת תנ"ו ומקום הדפוס 'ורקבורט', ללא שם המדפיס. בעותק שלפנינו נוסף גם השער הנדיר משנת תס"ג, עם הכיתוב: נדפס פה פרנקפורט דמיין בבית יהניס וואושט. ואחריו השער משנת תס"ו.

בגנזי ישראל – ספרית מהלמן, מס' 1389 נרשם הספר עם השער משנת תס"ג (ובעותק שם השער פגום כפי שנראה בתצלום בספר) ונכתב שם על ידי מהלמן: שער זה משנת תס"ג, לא נודע לרושמי הספרים. השער הוחלף כעבור שלש שנים, ועל כן כשנת הדפוס של מהדורה זו נחשבת תס"ו. יש הסוברים שהשער הזה משנת תס"ג המופיע בעותק שלפנינו - נשרף.

בעותק שלפנינו נמצא השער הזה בשלמותו, ואחריו השער משנת תס"ו. ספר נדיר, בוודאי בשלמות כזו, ובאופן יוצא מן הכלל עם השער הנוסף.

[3], ב-קיד דף, 20 ס"מ. בדפי הפורזץ כיתובים עתיקים. מצב טוב. כתמי זמן. חתוך דפים בחלק העליון נוגע במספר כותרות. כריכת עור מקורית מפורקת.

קטגוריה
דפוסים קדומים