מכירה פומבית מספר 093

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבים רבניים, ציונות, ארץ ישראל, חפצי יודאיקה, ארכיאולוגיה ואומנות יהודית

5 אפריל 2016

המכירה תתקיים ביום שלישי, 5 באפריל 2016,  בשעה 17:00.

זמני תצוגה:

יום חמישי 31 במרץ 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום ראשון 3 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

יום שני 4 באפריל 2016, בין השעות 12:00 - 20:00

פתיחה $1,000
הערכה $1,300 - $1,500
לא נמכר

סדר תחינות מראש חודש אלול עד אחר הושענא רבה, בכתב יד על ידי אהרן בער סגל לעוויטאן [לויטן]. קלדי [קאלדי, צכיה, איזור פראג]. תקס"ט [1809]?
[9] דף נייר. 24*19 ס"מ. כתב יד אשכנזי. שער מצוייר. התחינות ביידיש, עם כותרות באותיות גדולות, ופסוקים באותיות גדולות מנוקדות. 
בשער: נכתב להאשה חשובה הצנועה... מרת אסתרל אשת הקצין הנגיד ר' יואל סגל פ"ה ק"ק קלדי, יום א' ג' אלול תקס"ט?, ושם הכותב הקטן אהרן בער סגל שוחט הקהילה. עם קולופון: מזכיר צו זיין אהרן בער סגל לעוויטאן שוחט דק"ק קאלאדייא יע"א.
חיבור מעניין בכתב יד, עם כל הפרטים, שם הכותב, שם מזמין הכתיבה, התאריך והמקום.
לא כרוך. קרעים קלים עם פגימות בטקסט. כתמים. מצב בינוני.

קטגוריה
כתבי יד אשכנז