מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
לא נמכר

י. סטאלינ, וועגנ דער גרויסער פאטערלענדישער מילכאמע פונעמ סאוועטנפארבאנד. מאסקווע 1943.

חוברת תעמולה מוקדמת שפורסמה בברית המועצות על מנת להמריץ את היהודים במלחמת העולם.

 מהדורה מוקדמת ונדירה, אינה מופיעה בספרייה הלאומית.

86, [2] עמ'. 20 ס"מ. עם תמונת סטלין בעמוד השלישי.

מצב טוב. כריכה בלויה ומוכתמת.

 

 

קטגוריה
שואה ואנטישמיות