מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $300
הערכה $500 - $600
נמכר ב $1,342
כולל עמלת קונה

מחזור בפורמט גדול במיוחד הנועד לחזנים, ובאותיות גדולות. עם פירוש הפרדס, בעריכת ר' משה שדיל ב"ר אברהם, והוספות מאת ר’ חיים פירשט ור’ אלחנן הענדל. הסכמות חשובות ביניהן הסכמת היעב"ץ.

צמד מחזורים מפוארים ומרשימים, עם פירוש נרחב, דינים ומנהגים. השערים בתחריט נחושת מיוחד. בתפילות גשם וטל ציורי מזלות, נדפס על נייר עבה ומשובח.

* חלק א: תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות מחודש אלול עד יום כיפור.
[4], רב, קלד דף. כבעותקים רבים אין את דפי התיקונים בסוף.
 32 ס"מ. כריכה מקורית פשוטה.

* חלק ב: תפילת חול ושבת, תפילות וסליחות מסוכות עד שבת עקב.
[4], שפח דף. ללא הדף הנוסף האחרון.
 33 ס"מ. כריכת עור מקורית עם אבזמי סגירה (התחתון קרוע). נתון בתוך נרתיק קרטון תואם.

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי תפילה