Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $150
הערכה $300 - $400
לא נמכר

שלשה פרטי נייר חשובים אודות רצח חיים ארלוזרוב [1899-1933].

* מודעת אבל לפטירת חיים ארלוזרוב מטעם 'מרכז הסתדרות הפקידים' של ההסתדרות. 48x32 ס"מ. קרעים בשולים, מצב טוב.

* גליון 'בשער' מיום 27/1/1934 - הוצאה חד פעמית לצבור הפועלים ולהמוני העם אודות רצח ארלוזרוב" כותרתו: 'הפרובוקציה הרביזיוניסטית החדשה משחדים ערבים שיסירו מעל הרביזיוניסטים אשמת רצח ארלוזרוב, מבטיחים לערבים סכומי כסף גדולים. איך הופרה מזימת הרביזיוניסטים, הגנת סטבסקי ורוזנבלט במבוכה'.

* גליון 'פנים אל פנים' מיום 29 ביוני 1955 כותרתו: 'מי רצח אותו?, חקירה מיוחדת מגוללת פרשה ראשונה מתוך תעלומת רצח ארלוזרוב'. כתבות נרחבות ותצלומים תוך נסיון להגיע לחקר האמת בפרשה אודות רצח ארלוזרוב: 'פנים אל פנים החליט לאחר שיקולים רבים - להעלות מחדש פרקים פרקים מפרשה זו, כפי שנתגלו אז, מתוך תקוה אחת ויחידה, שמא יעזרו הדברים כשהם מובאים ברוח צלולה, במרחק זמן של עשרים ושתיים שנה, להבהיר משהו בפרשה טראגית זו'.

גדלים ומצבים שונים, מצב כללי בינוני-טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות