Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $500

שלשה לוחות שנה בפורמט כיס אשר יצאו לאור באמשטרדם בשנים תרמ"ז 1886, תרנ"ה 1895, ותרנ"ו 1896-7 תרנ"ז. בלוחות מופיעים הערות וציונים בכתב ידו של רבה של רוטרדם ר' דב אריה ריטר.

על גבי כריכת הקלף של הלוח משנת 1886 מופיע רשום בעלים בכתב ידו: הק' דוב ארי' ריטטער. בין דפי הלוח ציין הרב ריטר דברים בעניינים שונים [חלקם אישיים] כגון:'יום הולדת אחותי ד' חשון', 'חתונת בת הרב קאהן', 'פטירת מרן הגאון דקאוונא' [הכוונה לגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקוואנא אשר נפטר בכ"א אדר א' התרנ"ו] ועוד. הלוחות כשלעצמם חשובים ונדירים ומכילים תוכן אינפורמטיבי רב חשיבות.

רבי דב אריה ריטר רבה של רוטרדם [הולנד], היה מהראשונים שטענו לזיופו של הירושלמי שהפיץ שלמה פרידלנדר [זוסיא] ואף העלה את הדברים על הכתב עוד בשלב מוקדם של הפולמוס. בנוסף הוא פרסם מאמר בכתב העת "דר יזראליעט" שבו הוא טען מפורשות כי הירושלמי של פרידלנדר מזוייף, היה זה זמן רב לפני שהדבר נתגלה.

 גודל זהה: 11x8 ס"מ. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים