Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $150
הערכה $400 - $500
נמכר ב $586
כולל עמלת קונה

שלשה ספרי ליקוטי הלכות, בשלשתם הכיתוב 'מוגה' בכתב יד קודשו של המחבר הכהן הגדול רבי ישראל מאיר מראדין בעל ה'חפץ חיים'.

* ליקוטי הלכות, עם הכיתוב 'מוגה'. פיעטרקוב, תר"ע 1910. העותק של רבי יהודה העשל לעווענבערג רב דניוהייווען קאנג.

* ליקוטי הלכות, עם הכיתוב 'מוגה'. פיעטרקוב, תרע"ג 1913. דף שער וכריכה מנותקים.

* ליקוטי הלכות, עם הכיתוב 'מוגה'. ווארשא, תרפ"ב 1922. העותק של רבי יהודה העשל לעווענבערג רב דניוהייווען קאנג. הכריכה מעט מנותקת.

גדלים ומצבים משתנים.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות