Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

שני קטלוגים של בתי מסחר לספרים, קרקוב ולייפציג.

* רשימת הספרים של המו"ס אהרן פויסט בקרקוב. הרשימות מבית ספרים זה הופיעו בין השנים תרנ"ג - תרע"ב [1893-1912]. לפנינו עותק חסר שער שמתחיל במספר 75 בקטלוג.

* Antiquariatskatalog no.154  Bernh. LIEBISCH לייפציג 1906. גרמנית. איננו מופיע בספריה הלאומית.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי ביבליוגרפיה ושונות