Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $250
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

שתי קבלות כתובות וחתומות בכתב ידו של רבי משה יעקב רביקוב - הסנדלר הקדוש. אחת מוקדמת משנת תרפ"ב 1922 והשניה משנת 1931.

רבי משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב [תרל"ג-תשכ"ז,1873-1967], "הסנדלר הקדוש" תלמידו של בעל ה'לשם', צדיק נסתר מקובל ופועל ישועות. לאחר שמרן בעל החזו"א עודדו לצאת מד' אמותיו לעזרת הרבים- נודע לציבור, ורבים פקדו את מעונו מדי יום ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות.

גדלים שונים.

מצב טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים