Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $120
הערכה $300 - $600
נמכר ב $159
כולל עמלת קונה

אוסף של 13 פרטי אפמרה ופרסומים נדירים מוקדמים אודות הקרב על תל-חי ויום י"א באדר ['יום תל חי'], מרביתם משנות ה 30 וה 40.

* תצלום קבוצת 'תל חי -ביתר' ב Mezőkaszony [אוקראינה] בחנוכה 1940.

* גלויה לציון כ"ט שנה להגנת תל חי, י"א אדר תש"ט 'כל הארץ לנו תל חי'- עם תמונת האריה השואג, הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י הועד הפועל. [מאחור ציטוט מברל קצנלסון].

* תעודת קבלה מטעם קרן תל-חי הלשכה הראשית - לונדון, הוחתמה בלודז' ב 14/4/1938.

* קבלה של 'קרן תל חי בארץ ישראל', הוחתמה בשנת 1936.

* קבלת מס של 'קרן תל חי' משנת 1940.

* יוסף תרומפלדור - ח"י שנים למותו מות גיבורים בתל-חי, תר"פ- י"א אדר - תרצ"ח, הוצאת קרן תל חי בארץ ישראל, תרצ"ח [1938].

* 'ליום תל חי' - חוברת עזר לגננת ולמורה בכתות א' ב', ת"א תשי"ב [1952]

* ילקוט תל חי בהוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. ת"א, י"א באדר תרצ"ד [1934]. נייר איכותי.

* שתי גלויות מצולמות עם מראות מכפר גלעדי - מצבת טרומפלדור - האריה השואג, ובית המרגוע.

* מורשת תל חי, הוצאת מערכות. ת"א תש"ח [1948]. תרשימים ותצלומים של לוחמי תל חי.

* תעודת צועד בצעדת הגליל "תל חי" תשכ"ו 1966 - שנת יובל ה 50 להתישבות הקבוצית בגליל.

* 'יום תל חי', הוצאת נ. טברסקי ת"א 1950.

גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות