Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה עם תהלים על פי הסדר שסידר השל"ה עם כוונות האר"י. ווין [וינה] תקנ"ד 1794, בדפוס האדון אנטאן שמיד.

רשום בעלים: 'אברהם רפולן ארקלובר פפד"מ תרפ"א לפ"ק'.

פב, מב דף. 21 ס"מ.

כריכת קרטון ישנה, כריכה קדמית מנותקת. כתמים.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי תפילה