Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

חוברת תעמולה לטובת יוצאי עדות המזרח מטעם בית הראש"ל ירושלים. שנות ה 60. אנגלית.

תיאור חי של הקשיים הפוקדים את עולי המזרח [צפון אפריקה, ושאר ארצות] בבואם ארצה מבחינה חברתית ומנטלית. הכותב מציג את העולה המצוי מעדות המזרח באופן שאך שתי אפשרויות עומדות בפניו; להיות מנהיג ראוי לעדתו, או חלילה מנהיג כנופיית פושעים. "We want Moshe to become a communal leader when he grow up not a gang leader".

הכותב מתאר את סדר יומו של העולה המסיים עבודתו בשעות הצהריים, ושאר יומו עובר עליו בבטלה ובחוסר מעש, ובלית ברירה הוא מדרדר לרחוב... הפתרון למצבו העגום מוצע בדמות ההצטרפות ל"בית הראש"ל" בירושלים, שם מתקיימים למודים רצופים ותנאי פנימיה איכותיים לעולים, שיקום תדמיתם העצמית והעצמה אישית.

[10] עמ'. איננה מופיעה בספריה הלאומית.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות