צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | דרשה בכתב יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדד, ה'בן איש חי' בעניין התשובה
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

105 . דרשה בכתב יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדד, ה'בן איש חי' בעניין התשובה

דרשה בכתב יד קדשו של ה'בן איש חי' בעניין תשובה מיראה ותשובה מאהבה.

מפרט: [24] עמ', נייר. 10x13 ס"מ. כתיבה ספרדית אופיינית עם מחיקות ותיקונים. כ 22-18 שורות בכל עמוד.

רקע: רבי יוסף חיים מבגדד (תקצ"ג-תרצ"ט), בעל "בן איש חי" וגדול חכמי המזרח בזמנו. נולד לרבי אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה של בגדאד. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך, שכבר בצעירותו נודע בגאונותו ובצדקותו. החל לדרוש בבית הכנסת הגדול והוא רק בן 26 , ומאז דרש שם מדי שבת ויום טוב במשך כחמישים שנה. בדרשותיו המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דבריו המתוקים במשך ארבע וחמש שעות. נתפרסם כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר בכל קצוי תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל שם כך קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף חי, ועוד. 

מצב: טוב מאד. כריכת עור מפוארת חדשה בתוך קופסה יעודית. מעט כתמים. 

הערכה

$10,000 - $12,000
המכירה הסתיימה.
$6,000
$10,200
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

מכתב מהאדמו"ר רבי מרדכי טברסקי מרחמסטריווקא. כ-תר"מ.

דף גדול מפנקס התשובות של הגאון הקדוש רבינו עקיבא איגר זצ"ל, עם חתימת יד קדשו (כנראה כ

מכתב מאת האדמו"ר רבי ישראל הגר מוויזניץ אל רבי משה גרינוולד רבה של

זרע קודש על התורה והמועדים, מרבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ.

ספר תהלים עם פירוש רבינו דוד קמחי – הרד"ק. קרימונה שכ"א [1561].

מכתב מאת הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין אל רבי אברהם ב"ח [הופנברג] אב"ד וואסקיא [