צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | הגהות בכתב יד קדשו של המקובל רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים ויטאל, על ספר הלבוש
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

102 . הגהות בכתב יד קדשו של המקובל רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים ויטאל, על ספר הלבוש

ספר לבוש הבוץ והארגמן. ונציה, ש"פ-שפ"א, עם עשרות הגהות בכתב יד קדשו של המקובל רבי שמואל ויטאל, אשר לא נדפסו כלל.

מפרט: [פז] דף, נייר. 24x35 ס"מ. [74] הערות בכתב יד מהרש"ו בכתיבה ספרדית - מהם [40] ארוכות ו[30] הערות קצרות. חלק מההערות מתחילות באותיות א"ש [ראשי תיבות של "אמר שמואל"]. בנוסף, תיקן רבי שמואל טעויות בכתב-ידו ואף הוסיף [19] נושאים במפתח שבסוף הספר. כל ההגהות בשלמותם, ללא כל פגיעה או חסרון. ההגהות לא נדפסו כלל, למעט בודדות שנדפסו בשינוי וחסרון מהמופיע לפנינו, שכנראה נסמכו על מקור אחר.

מאפיינים ייחודיים: רבי שמואל חיבב את ספר ה"לבוש", בציינו "כי חשקה נפשי בו מאד", וכתב עליו את חידושיו והגהותיו. חלקם התפרסמו לראשונה בספר "פתח הדביר" רק על אורח חיים. בחיבור זה התגלו הגהותיו המקוריות והמלאות על טור אבן העזר, הכוללות עשרות הגהות שלא נדפסו מעולם.

רקע: המקובל רבי שמואל ויטאל, מהרש"ו (1598-1677), בנו של המקובל רבי חיים ויטאל, שהוא שהעביר את כל תורת הקבלה לדורות, וסדרה בשמונה שערים, ממה שכתב אביו שניתנה לו בלבד הרשות לכתוב. היה  חתן רבי ישעיהו פינטו [הריא"ף], ואביו העיד עליו שהוא משורש נשמת האר"י הקדוש. כיהן כרב בדמשק וכראש ישיבה בה לימד תורת האר"י. כשעבר למצרים בשנת תכ"ג שלח רכושו קודם נסיעתו, וחלקם אבד או נגנב בדרך בהם ספרים וכתבי ידו, אודותם כתב: "בעונותי כאשר נתגרשתי מבית אולמי וביתי ועירי וארצי וגר הייתי בארץ נכריה... גנב גנבתי כמה פעמים בממון ובספרים...". 
ערך כתבי אביו, בהם החיבור "שמונה שערים", ראשון החיבורים הרשמיים מקבלת האר"י. תלמידיו רבי יעקב צמח ורבי מאיר פופרש המשיכו אחריו. בין חיבוריו בנגלה: תוצאות חיים - על התורה, שו"ת באר מים חיים, מקור חיים - דרשות, חכמת נשים - על הלכות גיטין, יבום וחליצה, חיים שנים ישלם - חידושים בש"ס ובהלכה; ועוד.
תולדותיו הובאו בבאר מים חיים, בהוצאת הרב אהרן וידער פישל הרשקאוויטש, תשכ"ו, עמ' רפ"ז-ש"ב. 

מצב: כריכה עתיקה מנותקת ופגומה, כתמים, חורי עש. מצב בינוני-טוב.

מצורף אישור מומחה המאשר בוודאות שלפנינו כתב ידו של רבי שמואל ויטאל. 

הערכה

$80,000 - $120,000
המכירה הסתיימה.
$40,000
$48,000
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

תפלות לכל השנה כמנהג הקראים. קלעא, תצ"ה [1735]. ספר נדיר.

מאמר תורני בגרמנית כתוב בעצם כתב יד קדשו של מנהיג יהדות אשכנז הגאון רבי שמשון רפאל הי

* מכתב מאת האדמו"ר ישראל פרידמן מצורטקוב.

חלקו הראשון של הדרוש לשבת שובה פרשת האזינו תקע"ד [1813], בכתב ידו של רבי משה סופר ה"ח

תוספתא סדר טהרות עם פירוש מאת רבי אליה