צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מס' 108 | ספרא עם הגהות מהרי"ד. וארשא, תרכ"ו 1866
א. איינשטיין ואישים מפורסמים, ציונות, שואה ואנטישמיות, חפצי יודאיקה ואמנות יהודית, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רים - עמלת רוכש 22%
שלישי, יוני 19, 2018 - 17:30

257 . ספרא עם הגהות מהרי"ד. וארשא, תרכ"ו 1866

ספרא תורת כהנים עם פירוש ר"ש משאנץ ועם הגהות מהרי"ד מאת רבי יעקב דוד [בידרמן] מוישגראד. ווארשא, תרכ"ו 1866. מהדורה ראשונה.

מפרט: ‫[1], ט, קטז דף, 30 ס"מ.

פירוש ר"ש משאנץ נדפס לראשונה מכתב יד שהיה בידי רבי יעקב דוד בידרמן מוישגגראד, והוא הכינה לדפוס וכתב הגהות הערות ומראה מקומות, הספר נדפס אחרי פטירתו על פי צוואתו, עם הסכמת רבי ישעיהו מושקאט והאדמו"ר בעל החידושי הרי"ם מגור, ועוד.

רבי יעקב דוד בידרמן [תקס"ו-תרכ"ג] נולד בשנת תקס"ו לאביו רבי ישראל איסר ממזריטש שהיה  מגדולי תלמידי ה'יהודי הקדוש' מפשיסחא, היה תלמיד מובהק של רבי שלמה ליב מלנטשנה והסתופף אצל האדמו"ר מקוצק שחלק לו כבוד רב, היה רב  במזריטש בקוזניץ ובוישגארד על שמה נקרא. נפטר בשנת תרכ"ג ונקבר בווארשא. אודותיו: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות ב, רס.

מצב: טוב. מעט כתמי זמן. חיזוק בדף האחרון. כריכה חדשה פשוטה.

הערכה

$250 - $300
המכירה הסתיימה.
$200
לא נמכר
קטגוריה: 

פריטים נוספים ממכירה זו

‫תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות, עם פירוש רש"י רשב"ם (למס' פסחי

בית תפלה. סדור כמנהג ק"ק ספרדים לימות החול לשבתות ולמועדים.

ביאור הערוך הנקרא הפלאה שבערכין, מאת רבי ישעיהו ברלין, חלק שני.

קמע כסף[?] ליולדת, עם צירופי אותיות, ציורים קבליים ושמות מלאכים.

קטעים מ'טור - יורה דעה. אישאר, רמ"ז 1487. אינקונבולה